Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

Projekty ogólnodzielnicowe

575 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Karolkowej
Rewitalizacja terenu miejskiego przy ul. Siedmiogrodzkiej 1 oraz przy ulicy Karolkowej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości Siedmiogrodzka 1 polegać będzie na wykonaniu nasadzeń roślin oraz drzew w celu poprawy estetyki terenu oraz zapobieżeniu dalszej jego degradacji.

Obszar 1: Rejon północno-zachodni

720 - Wymiana nawierzchni jezdni na ulicy Baltazara, na odcinku Szulborska - Nakielska oraz poprawa bezpieczeństwa
Remont ulicy Baltazara polegający na wymianie nawierzchni jezdni na asfaltową. Obecnie jest ona wykonana ze starej trylinki, która posiada wiele ubytków. Ograniczenie prędkości pojazdów zapewni próg zwalniający oraz wyniesienie tarczy skrzyżowania.

942 - Zielony spacerownik przy Sowińskiego - zamiast pustego pola przyjazna przestrzeń
Zamiast pustej i niewykorzystanej przestrzeni przy Sowińskiego, pomiędzy Nakielską a murem cmentarza, chcę stworzyć przestrzeń przyjazną i dostępną dla mieszkańców. Zielony skwer z główną alejką prowadzącą przez środek, ławkami do odpoczynku, koszami na śmieci, a także dużą ilością drzew i krzewów.

1021 - Budujemy NOWY PARK na Woli! Rejon Człuchowska-Olbrachta
Rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku na Ulrychowie (okolice ul. Olbrachta, Znanej, Człuchowskiej) - uporządkowanie fragmentu terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania na park, pierwsze nasadzenia, podstawowa infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców oraz zabawie dzieci.

2430 - Rewitalizacja terenu pomiędzy ulicą Redutową a Elekcyjną
Rewitalizacja terenu przyległego do chodnika pomiędzy ul. Redutową i Elekcyjną - przedłużenie ul. Pustola. Remont chodników oraz wymiana oświetlenia.

Obszar 2: Rejon północno-wschodni

86 - Remont chodników Grzybowska i Karolkowa
Utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości supermarketu Simply przy ul. Sokołowskiej 9 umożliwi mieszkańcom ul. Sokołowskiej i pobliskich ulic bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy Sokołowskiej.

358 - Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Sokołowskiej na wysokości supermarketu Simply
Remont chodników na ulicach Grzybowskiej i Karolkowej na odcinkach wskazanych w opisie lokalizacji. W ramach projektu przewiduje się wymianę nawierzchni chodników, uporządkowanie sytuacji z parkowaniem, dobudowanie brakujących fragmentów chodników, odnowienie przejść dla pieszych, nasadzenie zieleni. Szczegóły w pełnym opisie projektu.

821 - Łącznik rowerowy na skrzyżowaniu Powązkowska/Tatarska
Projekt przewiduje budowę łącznika drogi rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Powązkowskiej z ul.Tatarską. Dzięki niemu rowerzyści będą mogli wjechać i zjechać z drogi rowerowej na dalszym odcinku ul. Powązkowskiej.

935 - Jeszcze więcej drzew na Młynowie
Projekt zakłada utworzenie 20 mis i posadzenie w nich drzew poprzez likwidację części nawierzchni asfaltowej wzdłuż chodnika przy murze Cmentarza Powązkowskiego w ulicy Ostroroga. Misy na drzewa będą miały rozmiary 2x2 m.

Obszar 3: Rejon południowy

402 - Stojaki rowerowe na zachodnich Odolanach
Montaż stojaków rowerowych typu U w zachodniej części Odolan

1119 - Remont chodnika przy ulicy Bodzanty
Chodnik rozpoczynający się przy ulicy Karlińskiego i biegnący wzdłuż ulicy Bodzanty jest w opłakanym stanie. Niemal niemożliwe jest przejechanie tam wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim. Projekt zakłada położenie nowej nawierzchni chodnika na odcinku długości 120 metrów (od ulicy Karlińskiego do Wolskiej).

2053 - Remont zabytkowej ul. Armatniej - drogi do Dworca Zachodniego
Projekt zakłada odnowienie zabytkowej nawierzchni z kamienia polnego na wschodnim odcinku ulicy Armatniej. Ta droga jest częścią zabytkowego zespołu obiektów związanych z koleją Warszawsko-Kaliską, a jednocześnie jest to droga piesza do Dworca Zachodniego. Odnowienie nawierzchni oznacza wygodniejszy dostęp do Dworca oraz przywrócenie części należnej świetności temu zabytkowemu miejscu.