Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

Projekty ogólnodzielnicowe

1140 - Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim
Projekt zakłada ustawienie wiat przystankowych na przystankach zlokalizowanych wzdłuż wyremontowanego odcinka Traktu Lubelskiego - pomiędzy ul. Lucerny i Zwoleńską. Wniosek dotyczy 2 przystanków: Lebiodowa 01, Trakt Lubelski - Las 01. We wskazanych lokalizacjach istnieją techniczne możliwości bezpiecznego posadowienia wiat przystankowych.

2323 - Modernizacja chodnika na ul. Bronisława Czecha
Projekt określa remont chodnika o długości 490m i szerokości 1,50m . Modernizacja polega na wykonaniu niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych oraz ułożeniu nowej nawierzchni chodnika i wjazdów z uwzględnieniem podwyższenia poziomu chodnika.

Obszar 3: Falenica

434 - Budowa chodnika łączącego ul. Popradzką z pętlą autobusową w Falenicy
Projekt zakłada budowę chodnika zapewniającego najkrótsze dojście do pętli autobusowej dla mieszkańców budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych usytuowanych na południe od ul.Popradzkiej, bez konieczności korzystania z drogi okrężnej prowadzącej przez ul.Poezji i ul.Byslawska

1170 - Bezpieczne skrzyżowania w Falenicy
Wyniesienie skrzyżowań w dwóch lokalizacjach w Falenicy w ciągu ulic modernizowanych przy budowie POWu. 1. Lokalna - Bystrzycka 2. Ciepielowska - Mozaikowa

Obszar 8: Międzylesie

1105 - Poprawa infrastruktury miejskiej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Żegańskiej 24, 24 A-E
Rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Żegańskiej 24, 24 A-E poprzez wymianę nawierzchni chodnika przed budynkiem Żegańska 24B, poprawę bezpieczeństwa poprzez odgrodzenie ww. chodnika od drogi osiedlowej słupkami, postawienie stojaków na rowery, wymianę na nowe koszy na śmieci, postawienie dwóch ławek na skwerku wewnątrz osiedla, uzupełnienie zieleni, rewitalizację odwodnienia.

Obszar 9: Nadwiśle

557 - Bezpieczna Skalnicowa – progi zwalniające na odcinku od Kanału Zagóździańskiego do ul. Trakt Lubelski
Instalacja progów zwalniających z separatorami w ulicy Skalnicowej na odcinku od Kanału Zagóździańskiego do Traktu Lubelskiego. Inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa pieszych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Skalnicowej, odznaczającej się dużym natężeniem ruchu. Projekt ma szczególne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa dzieci, po oddaniu do użytku szkoły i przedszkola w Nadwiślu.

2093 - Remont chodnika przy ul. Przewodowej od ul. Przewodowej 32 do Mrągowskiej
Remont chodnika przy ul.Przewodowej na odcinku od ul.Przewodowej 32 do ul.Mrągowskiej (ok. 80 m długości)

Obszar 11: Wawer

1144 - Wiata przystankowa na Trakcie Lubelskim - przystanek "Dzielnicowa 01" i "Dzielnicowa 02"
Postawienie wiaty przystankowej na przystanku "DZIELNICOWA 01" I "DZIELNICOWA 02" zlokalizowanych przy ul. Trakt Lubelski.

Obszar 12: Sadul

1036 - Kontynuacja chodnika przy krótkiej Mydlarskiej
Projekt dotyczy budowy brakującego chodnika na zakończeniu krótkiej części ulicy Mydlarskiej.

Obszar 13: Zerzeń

309 - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP109
Projekt zakłada montaż jednej stacji do samodzielnej naprawy rowerów. Stacja będzie zlokalizowana w centralnym punkcie osiedla Zerzeń, jakim jest strefa rekreacyjno sportowa przy SP109. Na stacji będzie można napompować koła, wymienić dętkę i dokręcić śruby.