Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

Obszar ogólnodzielnicowy

1 - (1958) Połączenie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego i mostu Poniatowskiego dla ruchu rowerowego
Projekt zakłada wybudowanie drogi rowerowej pod południowym ślimakiem oraz przejazd rowerowy przez wylot Ludnej, łączący nową infrastrukturę z przejazdem rowerowym prowadzącym na Nadwiślański Szlak Rowerowy

4 - (1351) Rowerem dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych w Śródmieściu (pozostałe wybrane ulice)
Projekt polega na dokończeniu kontraruchu w dzielnicy: Karmelicka na odcinku Nowolipie - Dzielna, Miła, Niska, Dubois, Nalewki, Pawia, Krakowskie Przedmieście (Dziekanka), Kilińskiego, Koźmińska, Przemysłowa, bez ingerencji w miejsca parkingowe.

5 - (448) Jedna lampa pod mostem.
Montaż jednej lampy pod mostem Łazienkowskim nad nowym ciągiem pieszo-rowerowym. Lampa ma być podłączona do linii energetycznej mostu, a nie rzędu lampek parkowych na Cyplu Czerniakowskim.

Śródmieście północne

Jeżeli zdecydujemy się oddać głos to na wszystkie projekty, ponieważ koszt wszystkich projektów nie wyczerpuje dostępnej puli. Pomimo rekomendacji Zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego na rok 2019 odnośnie do przesunięcia środków na inne pule, gdzie jest dużo projektów, Zarząd Dzielnicy zdecydował, aby w tym roku mieszkańcy nie rozdysponowali 1% budżetu dzielnicy Śródmieście.

Śródmieście południowe

8 - (631) Rewitalizacja zieleni przy ulicy Emilii Plater i Pankiewicza
Rewitalizacja drzew rosnących przy ul. Emilii Plater pomiędzy ul. Hożą a ul. Wilczą wraz z uzupełnieniem ubytków oraz przy ulicy Pankiewicza. Ulice są w gestii dzielnicy.

10 - (2187) Funkcjonalna Poznańska - ławki zamiast słupków
Celem projektu jest niskobudżetowe zagospodarowanie czerwonych wysp ograniczających nielegalne parkowanie w okolicy skrzyżowania Poznańskiej z Żurawią, tak aby spełniały nowe funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne. Chcemy zachęcić mieszkańców Śródmieścia do spędzania czasu w przestrzeni miejskiej. Ich obecność w naturalny sposób uspokoi ruch samochodowy oraz wpłynie na dochody okolicznych sklepów, zakładów rzemieślniczych i restauracji.

11 - (1446) Infrastruktura rowerowa - dwukierunkowo na ulicach jednokierunkowych oraz szeroko dla pieszych na Żurawiej
Projekt polega na ułatwieniu poruszania się rowerem (dwukierunkowo) na ulicach jednokierunkowych (Calinescu, Poznańskiej, Flory, Sulkiewicza, al. Wyzwolenia, Wilczej, Lwowskiej, Nowogrodzkiej, Żurawiej)oraz poprawie warunków poruszania się na Żurawiej (Parkingowa - Krucza).