Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

Projekty ogólnodzielnicowe

2 (1797) - Zielony chodnik między Saską Kępą a Gocławiem (NIE! dla trucia mieszkańców)
Mieszkańcy chcą zachować teren po południowej stronie Bora-Komorowskiego dla pieszych, zasadzić kwiaty i krzewy, zachować istniejącą roślinność.

28 (478) - Najazd na Mostek Elekcyjny
Projekt podniesienie 5 metrowego odcinka ślepej jezdni do poziomu istniejącego chodnika i zrobienie wygodnego łagodnego podjazdu dla wózków i rowerów.

31 (2005) - Nowy chodnik do sklepu przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 35
Projekt ma na celu budowę chodnika o szerokości 2,5m, bez konieczności wycinki istniejącej zieleni oraz przeniesienie ruchu pieszego z drogi rowerowej na nowy chodnik, co zmniejszy ryzyko kolizji.

34 (3) - Oświetlenie przejścia pieszo-rowerowego Łukowska
Projekt zakłada budowę oświetlenia nad nowo powstałym przejściem pieszo-rowerowym na wysokości pawilonów handlowych przy ul. Łukowskiej 7.

Grochów Kinowa

3 (1854) - Remont fragmentów chodnika przy ulicach Międzyborskiej i Suchodolskiej
Projekt zakłada wymianę nawierzchni trzech fragmentów chodnika stanowiących dojścia do budynków i na podwórko między budynkami Suchodolska 24, Cyraneczki 1 i Miedzyborska 78 od strony tychże ulic.

5 (1829) - Remont chodnika przy ulicy Cyraneczki, między Suchodolską a Międzyborską
Remont chodnika po północnej, nieparzystej stronie ulicy Cyraneczki, pomiędzy ulicami Międzyborską a Suchodolską. Uporządkowanie parkowania wzdłuż tej ulicy.

7 (1916) - Zielony skwer dla mieszkańców z naturalnym/leśnym placem zabaw przy ulicy Walewskiej, Suchodolskiej i Międzyborskiej
Projekt obejmuje rewitalizację zieleni oraz zorganizowanie naturalnego mini placu zabaw na skwerze umiejscowionym między budynkami mieszkalnymi. Chodzi o uporządkowanie zieleni i takie jej rozmieszczenie, które sprawi, że przestaną zamieszkiwać skwer bezdomni, a zaczną z niego korzystać okoliczni mieszkańcy, w tym rodziny z dziećmi.

Kamionek

7 (664) - Chrońmy zieleń przy Stanisława Augusta - barierka chroniąca trawnik
Zabezpieczenie trawnika przed rozjeżdżaniem.

Grochów Centrum

5 (836) - ZielonoMi - drzewa dla Grochowa!
Projekt zakłada dosadzenie na Grochowie drzew liściastych w miejscach szczególnie zdominowanych przez beton.

Saska Kępa

15 (922) - Najkrótszy łącznik rowerowy w Warszawie, od Międzynarodowej 32/34 do drogi rowerowej przy alei Stanów Zjednoczonych
Projekt zakłada podłączenie wyjazdu z podwórek przy ulicy Międzynarodowej do drogi rowerowej przy alei USA

16 (937) - Usuwanie barier pieszo-rowerowych na "Słonecznym Szlaku"
Poszerzenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów na ciągu pieszo-rowerowym u wylotu Zwycięzców na Wał Miedzeszyński

19 (1552) - Jaśniej i bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów za ekranem akustycznym. Montaż dodatkowego oświetlenia.
Projekt przewiduje dodatkowe oświetlenia drogi dla pieszych i rowerzystów za ekranem akustycznym pomiędzy stacją Orlen u wylotu Wersalskiej a Skwerem Ryskim.

20 (901) - Klomb zamiast karpy.
Projekt przewiduje zastąpienie karpy po ponad 70-letniej topoli i jałowej ziemi wokół karpy klombem z krzewami i ewentualnie kwiatami jednorocznymi.

Grochów Południowy

13 (566) - Zlikwiduj dziury. Remont chodnika na ul. Zamienieckiej
Projekt przewiduję wyminę nawierzchni chodnika na ul. Zamienieckiej na odcinku od ul. Bełżeckiej do ul. Ostrobramskiej (po stronie wschodniej)

21 (878) - Zielona Grenadierów. Zastępcze nasadzenia drzew.
Projekt przewiduje zastępcze nasadzenia drzew w puste miejsca po zniszczonych topolach w szpalerze drzew po wschodniej stronie Grenadierów.

Gocław

2 (1992) - Wygodne przejścia i chodniki przy ul. Rechniewskiego i Nowaka-Jeziorańskiego
Celem projektu jest wyznaczenie przejść dla pieszych i zbudowanie chodników w miejscach dużego ruchu pieszego

13 (1995) - Oświetlenie przejścia podziemnego wzdłuż Kanału Gocławskiego
Celem projektu jest oświetlenie przejścia podziemnego pod ul. Fieldorfa.