Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

Projekty ogólnodzielnicowe

1547 - Wiaty rowerowe i samoobsługowe stacje do naprawy rowerów przy szkołach na Pradze-Północ
Wiaty, w których można bezpiecznie zostawić rower niezależnie od warunków atmosferycznych i samoobsługowe stacje, przy których można naprawić rower gdy tylko zajdzie taka potrzeba, bardzo pomogą dojeżdżającym do szkół rowerzystom, a także zachęcą do jazdy na rowerach tych, którzy jeszcze tego nie robią.

1730 - Więcej zieleni na Pradze vol.2
Dosadzenie drzew i krzewów wzdłuż ulic.

1738 - Zielone skwery sąsiedzkie
Utworzenie czterech atrakcyjnych skwerów na terenie Nowej Pragi i Pelcowizny, w miejscach zaniedbanych lub o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć lokalnej społeczności.

1743 - Praskie ławki i stojaki rowerowe
Ustawienie 55 ławek i 100 stojaków rowerowych przy praskich ulicach.

1777 - "Przysiadaki" dla Pragi
Projekt zakłada zaprojektowanie, wykonanie i instalację 50 "przysiadaków" na terenie całej Pragi. Lokalizacje zostaną wybrane w drodze konsultacji z mieszkańcami i organizacjami działającymi na terenie Pragi.

Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem

1721 - Praskie zielone skwery
Projekt przewiduje stworzenie/doposażenie/rozwój skwerów sąsiedzkich na ulicy Łomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza, Kępnej/Okrzei.

1733 - Zielona "mała" Radzymińska
Projekt zakłada nasadzenia zieleni przyulicznej, drzew oraz montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci) po obu stronach (chodniki) ulicy Radzymińskiej (odcinek na Pradze Północ od Ząbkowskiej do wiaduktu kolejowego).

2349 - Parking dla rowerów przy sklepach Pelcowizna ul. Radzymińska 50, Ząbkowska 52
Montaż 8 dwustanowiskowych stojaków rowerowych przy sklepach Pelcowizna.

2382 - "Ciszej proszę!" - zielona kurtyna
Wykonanie nowych nasadzeń roślin (drzew, krzewów, bylin) oraz rewitalizacja istniejącego układu roślinnego w strefie oddzielającej teren osiedla "Panieńska" od strefy niekorzystnego dla mieszkańców oddziaływania ulicy Wybrzeże Helskie. Wprowadzenie roślin tworzących naturalną, zieloną barierę izolacyjną przed hałasem i zanieczyszczeniami komunikacyjnymi z wykorzystaniem gatunków fitoremediacyjnych - oczyszczających powietrze.

2426 - Zielone Szmulki
Urządzenie od podstaw oraz planowo zieleni osiedlowej towarzyszącej zabudowie wielorodzinnej. Zapewnienie estetycznego i cichego zieleńca dla okolicznych mieszkańców.