Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

Obszar ogólnodzielnicowy

2016 - Poprawa bezpieczeństwa - wyniesione skrzyżowanie Pasteura/Winnicka
Projekt poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Pasteura/Winnicka. Skrzyżowanie lokalnych ulic zostanie wyniesione do poziomu chodnika, tak by zapobiec wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między pieszymi i kierowcami.

Szczęśliwice

729 - Dobudowanie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Włodarzewska/Grójecka/Korotyńskiego
Dobudowanie brakującego fragmentu chodnika dla pieszych idących z ulicy Włodarzewskiej na przystanek tramwajowy Grójecka. To krótki fragment, który obecnie jest wydeptany i pełny błota.

799 - Remont chodnika na Białobrzeskiej
Projekt zakłada remont oraz budowę chodnika (w miejscu gdzie go nie ma) na ulicy Białobrzeskiej po stronie zachodniej pomiędzy numerami 1 a 9.

811 - Kolorowa zieleń przy ul. Grójeckiej i Dickensa
Projekt zakład nasadzenie drzew, krzewów i kolorowych żywopłotów (berberysów) przy ulicy Grójeckiej i Dickensa.

814 - Nasadzenia drzew i krzewów na Szczęśliwicach
Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzewów na obrzeżach Parku Szczęśliwickiego oraz przy ulicach Dickensa, Korotyńskiego, Geodetów i Powstańców Wielkopolskich.

1310 - Jaśniej i bezpieczniej przy Surmie na Białobrzeskiej - remont i oświetlenie chodnika
Projekt zakłada postawienie latarni i remont chodnika po zachodniej stronie ul. Białobrzeskiej w rejonie klubu osiedlowego "Surma", na odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Rokossowskiej.

1555 - Rewitalizacja Placu Baśniowego
Rekultywacja terenów zielonych - zasadzenie trawą. Wewnątrz każdego terenu zielonego posadzenie skupisk dekoracyjnych krzewów odpornych na czynniki zewnętrzne. Ustawienie donic z roślinnością ozdobną. Doświetlenie placu, wymiana koszy na odpady, dostawienie nowych ławek, stojaków na rowery, karmników. Zrobienie jednego gniazda elektrycznego. Naprawa chodników.

1901 - Wysepki dla pieszych na ulicy Szczęśliwickiej
Projekt przewiduje budowę trzech wysepek (azyli) na przejściach dla pieszych przez ulicę Szczęśliwicką. Dwóch na skrzyżowaniu z ulicą Kopińską, jednego przy skrzyżowaniu z ulicą Rokosowską.

Rakowiec

1359 - Nowe nasadzenia na Rakowcu
Posadzenie 20 nowych drzew na obszarze terenów zielonych na Rakowcu.

2189 - Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu
Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych na całym Rakowcu, m.in.: - remonty chodników przy Mołdawskiej, Racławickiej, Sierpińskiego, - zabezpieczenia przejść dla pieszych (Korotyńskiego, Siemieńskiego, Trojdena, Sierpińskiego), - postawienie 18 ławek, głównie przy Racławickiej, Korotyńskiego i w parku Forty, - dodatkowy próg zwalniający k.szkoły na Siemieńskiego, - dodatkowe kosze na śmieci na zieleńcu wzdłuż Dickensa, - rekultywacja trawnika przy ul. Bohdanowicza, - przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Majewskiego.

Stara Ochota

277 - Dobudowanie fragmentów chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej
Projekt dotyczy fragmentu pieszego ciągu komunikacyjnego Filtrowa - kładka przy Wawelskiej. Część trasy - od ulicy Reja - jest wyłożona zniszczonymi płytkami chodnikowymi, których wymiana jest przewidziana w 2018 r., a część to podłoże ziemne, na którym większość roku są długo utrzymujące się kałuże lub błoto, które uniemożliwiają przejście tą trasą. Konieczne jest dobudowanie brakującego chodnika.