Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 - Praga Południe
$k=budzet partycypacyjny, praga_poludnie, rowery, piesi, zielen
$a=Jola Saratowicz
$d=2018.06.23
$z=0
$o=
$b=

#Projekty ogólnodzielnicowe

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15643" target="_blank"><b>2 (1797) - Zielony chodnik między Saską Kępą a Gocławiem (NIE! dla trucia mieszkańców)
</b></a><br />
Mieszkańcy chcą zachować teren po południowej stronie Bora-Komorowskiego dla pieszych, zasadzić kwiaty i krzewy, zachować istniejącą roślinność.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13230" target="_blank"><b>28 (478) - Najazd na Mostek Elekcyjny
</b></a><br />
Projekt podniesienie 5 metrowego odcinka ślepej jezdni do poziomu istniejącego chodnika i zrobienie wygodnego łagodnego podjazdu dla wózków i rowerów.

bp2019-praga-poludniechodniki45.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15588" target="_blank"><b>31 (2005) - Nowy chodnik do sklepu przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 35
</b></a><br />
Projekt ma na celu budowę chodnika o szerokości 2,5m, bez konieczności wycinki istniejącej zieleni oraz przeniesienie ruchu pieszego z drogi rowerowej na nowy chodnik, co zmniejszy ryzyko kolizji.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12929" target="_blank"><b>34 (3) - Oświetlenie przejścia pieszo-rowerowego Łukowska
</b></a><br />
Projekt zakłada budowę oświetlenia nad nowo powstałym przejściem pieszo-rowerowym na wysokości pawilonów handlowych przy ul. Łukowskiej 7.

#Grochów Kinowa

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14735" target="_blank"><b>3 (1854) - Remont fragmentów chodnika przy ulicach Międzyborskiej i Suchodolskiej
</b></a><br />
Projekt zakłada wymianę nawierzchni trzech fragmentów chodnika stanowiących dojścia do budynków i na podwórko między budynkami Suchodolska 24, Cyraneczki 1 i Miedzyborska 78 od strony tychże ulic.

bp2019-praga-poludniechodniki.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14732" target="_blank"><b>5 (1829) - Remont chodnika przy ulicy Cyraneczki, między Suchodolską a Międzyborską
</b></a><br />
Remont chodnika po północnej, nieparzystej stronie ulicy Cyraneczki, pomiędzy ulicami Międzyborską a Suchodolską. Uporządkowanie parkowania wzdłuż tej ulicy.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14447" target="_blank"><b>7 (1916) - Zielony skwer dla mieszkańców z naturalnym/leśnym placem zabaw przy ulicy Walewskiej, Suchodolskiej i Międzyborskiej
</b></a><br />
Projekt obejmuje rewitalizację zieleni oraz zorganizowanie naturalnego mini placu zabaw na skwerze umiejscowionym między budynkami mieszkalnymi. Chodzi o uporządkowanie zieleni
i takie jej rozmieszczenie, które sprawi, że przestaną zamieszkiwać skwer bezdomni, a zaczną z niego korzystać okoliczni mieszkańcy, w tym rodziny z dziećmi.

#Kamionek

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13430" target="_blank"><b>7 (664) - Chrońmy zieleń przy Stanisława Augusta - barierka chroniąca trawnik
</b></a><br />
Zabezpieczenie trawnika przed rozjeżdżaniem.


#Grochów Centrum

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13395" target="_blank"><b>5 (836) - ZielonoMi - drzewa dla Grochowa!
</b></a><br />
Projekt zakłada dosadzenie na Grochowie drzew liściastych w miejscach szczególnie zdominowanych przez beton.

#Saska Kępa

bp2019-praga-poludnielacznik.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14030" target="_blank"><b>15 (922) - Najkrótszy łącznik rowerowy w Warszawie, od Międzynarodowej 32/34 do drogi rowerowej przy alei Stanów Zjednoczonych
</b></a><br />
Projekt zakłada podłączenie wyjazdu z podwórek przy ulicy Międzynarodowej do drogi rowerowej przy alei USA

bp2019-praga-poludnielacznik2.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14049" target="_blank"><b>16 (937) - Usuwanie barier pieszo-rowerowych na "Słonecznym Szlaku"
</b></a><br />
Poszerzenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów na ciągu pieszo-rowerowym u wylotu Zwycięzców na Wał Miedzeszyński

bp2019-praga-poludnieswiatla.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14062" target="_blank"><b>19 (1552) - Jaśniej i bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów za ekranem akustycznym. Montaż dodatkowego oświetlenia.
</b></a><br />
Projekt przewiduje dodatkowe oświetlenia drogi dla pieszych i rowerzystów za ekranem akustycznym pomiędzy stacją Orlen u wylotu Wersalskiej a Skwerem Ryskim.

bp2019-praga-poludnieklomb.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14065" target="_blank"><b>20 (901) - Klomb zamiast karpy.
</b></a><br />
Projekt przewiduje zastąpienie karpy po ponad 70-letniej topoli i jałowej ziemi wokół karpy klombem z krzewami i ewentualnie kwiatami jednorocznymi.

#Grochów Południowy

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14640" target="_blank"><b>13 (566) - Zlikwiduj dziury. Remont chodnika na ul. Zamienieckiej
</b></a><br />
Projekt przewiduję wyminę nawierzchni chodnika na ul. Zamienieckiej na odcinku od ul. Bełżeckiej do ul. Ostrobramskiej (po stronie wschodniej)


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13985" target="_blank"><b>21 (878) - Zielona Grenadierów. Zastępcze nasadzenia drzew.
</b></a><br />
Projekt przewiduje zastępcze nasadzenia drzew w puste miejsca po zniszczonych topolach w szpalerze drzew po wschodniej stronie Grenadierów.


#Gocław

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15928" target="_blank"><b>2 (1992) - Wygodne przejścia i chodniki przy ul. Rechniewskiego i Nowaka-Jeziorańskiego
</b></a><br />
Celem projektu jest wyznaczenie przejść dla pieszych i zbudowanie chodników w miejscach dużego ruchu pieszego

bp2019-praga-poludniechodniki3.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15607" target="_blank"><b>13 (1995) - Oświetlenie przejścia podziemnego wzdłuż Kanału Gocławskiego
</b></a><br />
Celem projektu jest oświetlenie przejścia podziemnego pod ul. Fieldorfa.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.