Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 - Praga Północ
$k=budżet partycypacyjny, zieleń, rowery, praga_polnoc
$a=Maciej Sulmicki
$d=2018.06.18
$z=0
$o=
$b=

#Projekty ogólnodzielnicowe

186-bp_pp-stojaki_szkolne.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14377" target="_blank"><b>1547 - Wiaty rowerowe i samoobsługowe stacje do naprawy rowerów przy szkołach na Pradze-Północ</b></a>
<br/>Wiaty, w których można bezpiecznie zostawić rower niezależnie od warunków atmosferycznych i samoobsługowe stacje, przy których można naprawić rower gdy tylko zajdzie taka potrzeba, bardzo pomogą dojeżdżającym do szkół rowerzystom, a także zachęcą do jazdy na rowerach tych, którzy jeszcze tego nie robią.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14957" target="_blank"><b>1730 - Więcej zieleni na Pradze vol.2</b></a>
<br/>Dosadzenie drzew i krzewów wzdłuż ulic.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14958" target="_blank"><b>1738 - Zielone skwery sąsiedzkie</b></a>
<br/>Utworzenie czterech atrakcyjnych skwerów na terenie Nowej Pragi i Pelcowizny, w miejscach zaniedbanych lub o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć lokalnej społeczności.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15454" target="_blank"><b>1743 - Praskie ławki i stojaki rowerowe</b></a>
<br/>Ustawienie 55 ławek i 100 stojaków rowerowych przy praskich ulicach.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15206" target="_blank"><b>1777 - "Przysiadaki" dla Pragi</b></a>
<br/>Projekt zakłada zaprojektowanie, wykonanie i instalację 50 "przysiadaków" na terenie całej Pragi. Lokalizacje zostaną wybrane w drodze konsultacji z mieszkańcami i organizacjami działającymi na terenie Pragi.

#Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną z Michałowem

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15282" target="_blank"><b>1721 - Praskie zielone skwery</b></a>
<br/>Projekt przewiduje stworzenie/doposażenie/rozwój skwerów sąsiedzkich na ulicy Łomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza, Kępnej/Okrzei.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15303" target="_blank"><b>1733 - Zielona "mała" Radzymińska</b></a>
<br/>Projekt zakłada nasadzenia zieleni przyulicznej, drzew oraz montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci) po obu stronach (chodniki) ulicy Radzymińskiej (odcinek na Pradze Północ od Ząbkowskiej do wiaduktu kolejowego).

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16364" target="_blank"><b>2349 - Parking dla rowerów przy sklepach Pelcowizna ul. Radzymińska 50, Ząbkowska 52</b></a>
<br/>Montaż 8 dwustanowiskowych stojaków rowerowych przy sklepach Pelcowizna.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16395" target="_blank"><b>2382 - "Ciszej proszę!" - zielona kurtyna</b></a>
<br/>Wykonanie nowych nasadzeń roślin (drzew, krzewów, bylin) oraz rewitalizacja istniejącego układu roślinnego w strefie oddzielającej teren osiedla "Panieńska" od strefy niekorzystnego dla mieszkańców oddziaływania ulicy Wybrzeże Helskie. Wprowadzenie roślin tworzących naturalną, zieloną barierę izolacyjną przed hałasem i zanieczyszczeniami komunikacyjnymi z wykorzystaniem gatunków fitoremediacyjnych - oczyszczających powietrze.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16440" target="_blank"><b>2426 - Zielone Szmulki</b></a>
<br/>Urządzenie od podstaw oraz planowo zieleni osiedlowej towarzyszącej zabudowie wielorodzinnej. Zapewnienie estetycznego i cichego zieleńca dla okolicznych mieszkańców.
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.