Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 - Ochota
$k=budzet partycypacyjny, ochota, piesi, bezpieczenstwo
$a=Patryk Słowicki, Maciej Sulmicki
$d=2018.06.16
$z=0
$o=
$b=

#Obszar ogólnodzielnicowy

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13784">2016 - Poprawa bezpieczeństwa - wyniesione skrzyżowanie Pasteura/Winnicka
</b></a><br />Projekt poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Pasteura/Winnicka. Skrzyżowanie lokalnych ulic zostanie wyniesione do poziomu chodnika, tak by zapobiec wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między pieszymi i kierowcami.

#Szczęśliwice

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15043">729 - Dobudowanie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Włodarzewska/Grójecka/Korotyńskiego</b></a><br />Dobudowanie brakującego fragmentu chodnika dla pieszych idących z ulicy Włodarzewskiej na przystanek tramwajowy Grójecka. To krótki fragment, który obecnie jest wydeptany i pełny błota.

bp2019.ochota-bbch.jpg
<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13614">799 - Remont chodnika na Białobrzeskiej
</b></a><br />Projekt zakłada remont oraz budowę chodnika (w miejscu gdzie go nie ma) na ulicy Białobrzeskiej po stronie zachodniej pomiędzy numerami 1 a 9.

bp2019-szczesliwice-811-1.jpg
<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13608">811 - Kolorowa zieleń przy ul. Grójeckiej i Dickensa
</b></a><br />Projekt zakład nasadzenie drzew, krzewów i kolorowych żywopłotów (berberysów) przy ulicy Grójeckiej i Dickensa.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13621">814 - Nasadzenia drzew i krzewów na Szczęśliwicach
</b></a><br />Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzewów na obrzeżach Parku Szczęśliwickiego oraz przy ulicach Dickensa, Korotyńskiego, Geodetów i Powstańców Wielkopolskich.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15213">1310 - Jaśniej i bezpieczniej przy Surmie na Białobrzeskiej - remont i oświetlenie chodnika
</b></a><br />Projekt zakłada postawienie latarni i remont chodnika po zachodniej stronie ul. Białobrzeskiej w rejonie klubu osiedlowego "Surma", na odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Rokossowskiej.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15443">1555 - Rewitalizacja Placu Baśniowego
</b></a><br />Rekultywacja terenów zielonych - zasadzenie trawą. Wewnątrz każdego terenu zielonego posadzenie skupisk dekoracyjnych krzewów odpornych na czynniki zewnętrzne. Ustawienie donic z roślinnością ozdobną. Doświetlenie placu, wymiana koszy na odpady, dostawienie nowych ławek, stojaków na rowery, karmników. Zrobienie jednego gniazda elektrycznego. Naprawa chodników.


<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13771">1901 - Wysepki dla pieszych na ulicy Szczęśliwickiej</b></a><br />Projekt przewiduje budowę trzech wysepek (azyli) na przejściach dla pieszych przez ulicę Szczęśliwicką. Dwóch na skrzyżowaniu z ulicą Kopińską, jednego przy skrzyżowaniu z ulicą Rokosowską.


#Rakowiec

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15757">1359 - Nowe nasadzenia na Rakowcu
</b></a><br />Posadzenie 20 nowych drzew na obszarze terenów zielonych na Rakowcu.

bp2019-rakowiec-811-1.jpg
<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15467">2189 - Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu
</b></a><br />Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych na całym Rakowcu, m.in.:
- remonty chodników przy Mołdawskiej, Racławickiej, Sierpińskiego,
- zabezpieczenia przejść dla pieszych (Korotyńskiego, Siemieńskiego, Trojdena, Sierpińskiego),
- postawienie 18 ławek, głównie przy Racławickiej, Korotyńskiego i w parku Forty,
- dodatkowy próg zwalniający k.szkoły na Siemieńskiego,
- dodatkowe kosze na śmieci na zieleńcu wzdłuż Dickensa,
- rekultywacja trawnika przy ul. Bohdanowicza,
- przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Majewskiego.#Stara Ochota

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14255">277 - Dobudowanie fragmentów chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej</b></a><br />Projekt dotyczy fragmentu pieszego ciągu komunikacyjnego Filtrowa - kładka przy Wawelskiej. Część trasy - od ulicy Reja - jest wyłożona zniszczonymi płytkami chodnikowymi, których wymiana jest przewidziana w 2018 r., a część to podłoże ziemne, na którym większość roku są długo utrzymujące się kałuże lub błoto, które uniemożliwiają przejście tą trasą. Konieczne jest dobudowanie brakującego chodnika.Zmiany oczekujace na akceptacje

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnegoobywatelskiego na rok 20192020 - Ochotamiejskie
$k=budzet partycypacyjny, ochota, piesi, bezpieczenstwo
$a=Patryk Słowicki, Maciej Sulmicki
$d=2018.06.16
$a=Robert Buciak
$d=2019.09.05

$z=0
$o=
$b=

#Obszar ogólnodzielnicowy<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18208">774 - 2020 drzew dla Warszawy</b></a><br />Projekt polega na posadzeniu 2020 drzew przy ulicach w ramach projektu Zielone Ulice, akcji Milion drzew dla Warszawy i na terenach placówek edukacyjnych. Zamiast drzew mogą być sadzone krzewy według przelicznika: 1 drzewo = 25 m2 krzewów

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13784">2016href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18210">811 - Poprawa bezpieczeństwa - wyniesione skrzyżowanie Pasteura/Winnicka
</b></a><br />Projekt poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Pasteura/Winnicka. Skrzyżowanie lokalnych ulic zostanie wyniesione do poziomu chodnika, tak by zapobiec wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między pieszymi i kierowcami.

#Szczęśliwice

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15043">729 - Dobudowanie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Włodarzewska/Grójecka/Korotyńskiego</b></a><br />Dobudowanie brakującego fragmentu chodnika
600 ławek dla pieszych idących z ulicy Włodarzewskiej na przystanek tramwajowy Grójecka. To krótki fragment, który obecnie jest wydeptany i pełny błota.

bp2019.ochota-bbch.jpg
<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13614">799 - Remont chodnika na Białobrzeskiej
</b></a><br
Warszawy</b></a><br />Projekt zakłada remont oraz budowę chodnika (w miejscu gdzie go nie ma)polega na ulicy Białobrzeskiej po stronie zachodniej pomiędzy numerami 1 a 9.postawieniu co najmniej 600 nowych ławek w ramach projektu "Ławka warszawska". Ławki będą według wzorów ławki warszawskiej Zarządu Zieleni. Zamiast części ławek mogą być postawione przysiadki

bp2019-szczesliwice-811-1.jpg
<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13608">811href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17150">888 - Kolorowa zieleń przy ul. Grójeckiej i Dickensa
</b></a><br />Projekt zakład nasadzenie drzew, krzewów i kolorowych żywopłotów (berberysów) przy ulicy Grójeckiej i Dickensa.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13621">814
Nowe drogi rowerowe - Nasadzenia drzew i krzewów na Szczęśliwicach
</b></a><br
chcemy spójnej sieci</b></a><br />Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzewów na obrzeżach Parku Szczęśliwickiego oraz przy ulicach Dickensa, Korotyńskiego, Geodetów i Powstańców Wielkopolskich.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15213">1310 - Jaśniej i bezpieczniej przy Surmie na Białobrzeskiej - remont i oświetlenie chodnika
</b></a><br />Projekt zakłada postawienie latarni i remont chodnika
przewiduje:
1. budowę drogi rowerowej od skrzyżowania Al. USA/Grenadierów
po zachodniej stronie wschodniej do ul. BiałobrzeskiejMęcińskiej
2. kontraruch
w rejonie klubu osiedlowego "Surma", na odcinkuCzapelskiej i Męcińskiej
3. modernizację drogi rowerowej wzdłuż Wołoskiej i Boboli
od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.Rostafińskich do ul. Rokossowskiej.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15443">1555 - Rewitalizacja Placu Baśniowego
</b></a><br />Rekultywacja terenów zielonych - zasadzenie trawą. Wewnątrz każdego terenu zielonego posadzenie skupisk dekoracyjnych krzewów odpornych na czynniki zewnętrzne. Ustawienie donic z roślinnością ozdobną. Doświetlenie placu, wymiana koszy na odpady, dostawienie nowych ławek, stojaków na rowery, karmników. Zrobienie jednego gniazda elektrycznego. Naprawa chodników.


<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13771">1901 - Wysepki dla pieszych na ulicy Szczęśliwickiej</b></a><br />Projekt przewiduje budowę trzech wysepek (azyli) na przejściach dla pieszych
Domaniewskiej (bez odcinków robionych przez ulicę Szczęśliwicką. Dwóch na skrzyżowaniu z ulicą Kopińską, jednego przy skrzyżowaniu z ulicą Rokosowską.


#Rakowiec

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15757">1359 - Nowe nasadzenia na Rakowcu
</b></a><br />Posadzenie 20 nowych drzew na obszarze terenów zielonych na Rakowcu.

bp2019-rakowiec-811-1.jpg
<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15467">2189 - Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu
</b></a><br />Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych na całym Rakowcu, m.in.:
- remonty chodników przy Mołdawskiej, Racławickiej, Sierpińskiego,
- zabezpieczenia przejść dla pieszych (Korotyńskiego, Siemieńskiego, Trojdena, Sierpińskiego),
- postawienie 18 ławek, głównie przy Racławickiej, Korotyńskiego i
ZMID)
4. modernizację drogo rowerowej
w parku Forty,
- dodatkowy próg zwalniający k.szkoły na Siemieńskiego,
- dodatkowe kosze na śmieci na zieleńcu wzdłuż Dickensa,
- rekultywacja trawnika przy ul. Bohdanowicza,
- przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Majewskiego.
Powstańców Śląskich od Maczka do Piastów Śląskich

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18212">913 - Cztery letnie skwery na Placu Teatralnym i ulicy Senatorskiej zamiast parkingów</b></a><br />Projekt polega na czasowym przekształceniu w zielone skwery, przyjazne odpoczynkowi, czterech miejsc przy ul. Senatorskiej i Placu Teatralnym: Skweru Czartoryskich, skweru przed budynkiem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Mienia (Senatorska 31) i dwóch fragmentów Placu Teatralnego opisanych w planie miejscowym jako przeznaczone na zieleń publiczną.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18286">984 - Drzewa i zieleń na Powązkowskiej</b></a><br />Projekt zakłada nasadzenie bardzo dużej ilości drzew, krzewów, kwiatów i różnych roślin ozdobnych. Ma to być spójna koncepcja na całej długości ulicy, która przebiega przez dwie dzielnice, a teren ma różnych administratoró1161 - Audyt ZMID i pasa drogowegow.

#Stara Ochota<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17712">1160 - Miejskie łąkostrady antysmogowe</b></a><br />Projekt polega na wysianiu łąk kwietnych wzdłuż 13 głównych ulic. Do ich posiania zostanie dobrana mieszanka roślin o wysokich, bujnych, szorstkich czy lepkich częściach nadziemnych mogą wychwytywać pyły zawieszone. Metr kwadratowy łąki kwietnej może odpowiadać wydajnością &#8222;filtrowania&#8221; nawet pięcioletniemu drzewu. A koszt i czas jej wyhodowania jest wielokrotnie niższy. Łąka może też rosnąć w miejscach, gdzie wprowadzenie roślinności wysokiej jest niemożliwe ze względu na infrastrukturę podziemną czy bezpieczeństwo (widoczność).

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14255">277href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16565">1161 - Dobudowanie fragmentów chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej</b></a><brAudyt ZMID i pasa drogowego</b></a><br />Projekt dotyczy fragmentu pieszego ciągu komunikacyjnego Filtrowa - kładka przy Wawelskiej. Część trasy - od ulicy Reja - jest wyłożona zniszczonymi płytkami chodnikowymi, których wymiana jest przewidziana w 2018 r., a część to podłoże ziemne,polega na którym większość roku są długo utrzymujące się kałuże lub błoto, które uniemożliwiają przejście tą trasą. Konieczne jest dobudowanie brakującego chodnika.sporządzeniu:
1. Audytu Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych pod kątem inwestycji.
2. Audytu wykorzystania pasa drogowego i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego przez podmioty prywatne.


<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19064">1235 - Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka</b></a><br />Projekt polega na zbudowaniu w Warszawie 3 ogrodów deszczowych i 10 naturalnych placów zabaw, w tym dużego naturalnego placu zabaw w Parku Dolina Służewiecka.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19091">1449 - Wiaty rowerowe przy szkołach</b></a><br />Projekt polega na postawieniu przed wejściami do szkół i przedszkoli w Warszawie łącznie 90 wiat rowerowych. Każda wiata mieści 10 stojaków. Wiaty staną przed placówkami edukacyjnymi wybranymi na etapie realizacji, po konsultacji z dzielnicami lub dyrektorami szkół i przedszkoli. Dodatkowym kryterium wyłonienia szkół będą mogły być dane dotyczące zaangażowania placówek w akcję Rowerowy Maj.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17447">1864 - MURANÓW - Tak dla zieleni na Al. Solidarności</b></a><br />Projekt polega na posadzeniu nowych drzew i posadzeniu kwiatów na jednej z najbardziej betonowych ulic w Warszawie na odcinkach w Śródmieściu i Woli.