Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 - Ochota
$k=budzet partycypacyjny, ochota, piesi, bezpieczenstwo
$a=Patryk Słowicki, Maciej Sulmicki
$d=2018.06.16
$z=0
$o=
$b=

#Obszar ogólnodzielnicowy

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13784">2016 - Poprawa bezpieczeństwa - wyniesione skrzyżowanie Pasteura/Winnicka
</b></a><br />Projekt poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Pasteura/Winnicka. Skrzyżowanie lokalnych ulic zostanie wyniesione do poziomu chodnika, tak by zapobiec wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między pieszymi i kierowcami.

#Szczęśliwice

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15043">729 - Dobudowanie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Włodarzewska/Grójecka/Korotyńskiego</b></a><br />Dobudowanie brakującego fragmentu chodnika dla pieszych idących z ulicy Włodarzewskiej na przystanek tramwajowy Grójecka. To krótki fragment, który obecnie jest wydeptany i pełny błota.

bp2019.ochota-bbch.jpg
<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13614">799 - Remont chodnika na Białobrzeskiej
</b></a><br />Projekt zakłada remont oraz budowę chodnika (w miejscu gdzie go nie ma) na ulicy Białobrzeskiej po stronie zachodniej pomiędzy numerami 1 a 9.

bp2019-szczesliwice-811-1.jpg
<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13608">811 - Kolorowa zieleń przy ul. Grójeckiej i Dickensa
</b></a><br />Projekt zakład nasadzenie drzew, krzewów i kolorowych żywopłotów (berberysów) przy ulicy Grójeckiej i Dickensa.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13621">814 - Nasadzenia drzew i krzewów na Szczęśliwicach
</b></a><br />Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzewów na obrzeżach Parku Szczęśliwickiego oraz przy ulicach Dickensa, Korotyńskiego, Geodetów i Powstańców Wielkopolskich.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15213">1310 - Jaśniej i bezpieczniej przy Surmie na Białobrzeskiej - remont i oświetlenie chodnika
</b></a><br />Projekt zakłada postawienie latarni i remont chodnika po zachodniej stronie ul. Białobrzeskiej w rejonie klubu osiedlowego "Surma", na odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Rokossowskiej.

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15443">1555 - Rewitalizacja Placu Baśniowego
</b></a><br />Rekultywacja terenów zielonych - zasadzenie trawą. Wewnątrz każdego terenu zielonego posadzenie skupisk dekoracyjnych krzewów odpornych na czynniki zewnętrzne. Ustawienie donic z roślinnością ozdobną. Doświetlenie placu, wymiana koszy na odpady, dostawienie nowych ławek, stojaków na rowery, karmników. Zrobienie jednego gniazda elektrycznego. Naprawa chodników.


<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13771">1901 - Wysepki dla pieszych na ulicy Szczęśliwickiej</b></a><br />Projekt przewiduje budowę trzech wysepek (azyli) na przejściach dla pieszych przez ulicę Szczęśliwicką. Dwóch na skrzyżowaniu z ulicą Kopińską, jednego przy skrzyżowaniu z ulicą Rokosowską.


#Rakowiec

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15757">1359 - Nowe nasadzenia na Rakowcu
</b></a><br />Posadzenie 20 nowych drzew na obszarze terenów zielonych na Rakowcu.

bp2019-rakowiec-811-1.jpg
<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15467">2189 - Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu
</b></a><br />Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych na całym Rakowcu, m.in.:
- remonty chodników przy Mołdawskiej, Racławickiej, Sierpińskiego,
- zabezpieczenia przejść dla pieszych (Korotyńskiego, Siemieńskiego, Trojdena, Sierpińskiego),
- postawienie 18 ławek, głównie przy Racławickiej, Korotyńskiego i w parku Forty,
- dodatkowy próg zwalniający k.szkoły na Siemieńskiego,
- dodatkowe kosze na śmieci na zieleńcu wzdłuż Dickensa,
- rekultywacja trawnika przy ul. Bohdanowicza,
- przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Majewskiego.#Stara Ochota

<b><a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14255">277 - Dobudowanie fragmentów chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej</b></a><br />Projekt dotyczy fragmentu pieszego ciągu komunikacyjnego Filtrowa - kładka przy Wawelskiej. Część trasy - od ulicy Reja - jest wyłożona zniszczonymi płytkami chodnikowymi, których wymiana jest przewidziana w 2018 r., a część to podłoże ziemne, na którym większość roku są długo utrzymujące się kałuże lub błoto, które uniemożliwiają przejście tą trasą. Konieczne jest dobudowanie brakującego chodnika.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.