Budżet partycypacyjny Warszawa 2019

2189 - Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu
Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych na całym Rakowcu, m.in.: - remonty chodników przy Mołdawskiej, Racławickiej, Sierpińskiego, - zabezpieczenia przejść dla pieszych (Korotyńskiego, Siemieńskiego, Trojdena, Sierpińskiego), - postawienie 18 ławek, głównie przy Racławickiej, Korotyńskiego i w parku Forty, - dodatkowy próg zwalniający k.szkoły na Siemieńskiego, - dodatkowe kosze na śmieci na zieleńcu wzdłuż Dickensa, - rekultywacja trawnika przy ul. Bohdanowicza, - przedłużenie pasa zieleni wzdłuż ul. Korotyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Majewskiego.